นโยบายส่วนตัวของ Bkkbeauty

ยินดีต้อนรับสู่นโยบายส่วนตัวของ Bkkbeauty

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Bkkbeauty ข้อทำการชี้แจงพร้อมระบุข้อกำหนดและเงื่อนไข เพื่อใช้บังคับ ” ผู้ใช้ ” ผู้ที่ได้ทำการเข้ามามีส่วนร่วมต่างๆในฐานะของ ผู้ใช้ ผู้อ่าน ผู้แชร์ หรือผู้เข้าถึงเว็บไซต์ “Bkkbeauty” โดยทางเราได้ถือว่าท่านทำการยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด พร้อมด้วยเงื่อนต่างๆในด้านล่างนี้แล้ว ซึ่งจะนับตั้งแต่ที่ท่านได้ทำการเข้าถึงเว็บไซต์ “Bkkbeauty”

โปรดทำความเข้าใจว่าทางเรานั้นได้มีความพยายามทุกวิถีทางด้วยความเต็มที่ ที่จะหาข้อมูลมาลงในเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งพยายามให้มีความถูกต้องและครบถ้วน แต่ว่าอย่างไรก็ตามกับข้อมูลทั้งหมดเราจะไม่ทำการรับผิดชอบถ้าหากว่ามีบางข้อมูล ข้อมูลใด ข้อมูลหนึ่ง ที่เราจัดทำขึ้นไม่ถูกต้อง หรืออาจเกิดจากความไม่เกิดความสมบูรณ์
ซึ่งท่านผู้เข้าถึงจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่อาจจะมีความไม่เหมาะสม หรือได้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายต่างๆ ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายที่อยู่ในเว็บไซต์ “Bkkbeauty”

+ ขอบเขตของอำนาจศาลทั้งหมดอยู่ในการบังใช้กฎหมายตามกฎหมายของประเทศไทย

+ กระทำการใช้เว็บไซต์เพื่อเป็นการใช้ทำลายชื่อเสียง ทำให้เกิดความเสียหาย หรือทำการหมิ่นประมาทต่อเว็บไซต์ใดๆก็ตาม

+ กระทำการอัพโหลดไฟล์รูปภาพ ข้อมูลต่างๆ เพื่อทำการเผยแพร่ข้อมูลที่มีไวรัสอันตราย หรือทำการหลอกลวง ที่อาจเกิดความเสียหายกับทางเรา หรือบุคคลที่สามที่อยู่ภายในของเว็บไซต์

+ ในส่วนของการละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือการอัพโหลดข้อมูลส่วนตัว ที่ได้กระทำโดยปราศจากความยินยอมของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หรืออาจเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลนั้นๆ ซึ่งจะรวมไปถึงการละเมิดต่อเว็บไซต์ หรือบุคคลที่สาม

+ กระทำการโพสต์ข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆมายังเว็บไซต์ สร้าง หา หรือข้อมูลที่ทางเว็บไซต์เห็นว่าอาจเป็นไปในด้านลบ เช่น การคุมคาม การด่าทอ การหมิ่นประมาท การทำให้เกิดอันตราย การแบ่งแยกเชื้อชาติ ลามกอนาจาร ผิดกฎหมาย ทั้งในรูปแบบของข้อความหรือรูปภาพ หรืออย่างอื่นๆตามความเหมาะสมที่ทางเว็บไซต์จะพิจารณา

การเปลี่ยนแปลง

ทางเว็บไซต์ “Bkkbeauty” ขอสงวนสิทธิอย่างเด็ดขาดสำหรับการให้การแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ทั้งการ เอาเพิ่ม/เอาออก ของข้อมูลรูปภาพตัวหนังสือ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไข หรือจะเป็นทั้งหมดของเงื่อนไขนี้โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวไว้ล่วงหน้า สำหรับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงกฎ หรือเงื่อนไขการใช้งานนี้จะสามารถมีผลเกิดขึ้นทันที เมื่อทางเราได้ทำการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ใช้ยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังจากที่ทางเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน เราจะถือว่าผู้ใช้ได้ทำการยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับครั้งนั้นแล้ว

ข้อปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer Policy)

ในส่วนของความรับผิดชอบต่อ ข้อมูล เนื้อหา ตัวหนังสือ รูปภาพ สื่อวีดีโอ บทความ รวมไปถึงโฆษณาต่างๆทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ “Bkkbeauty”

ในบางครั้งบางเวลาอาจไม่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง ซึ่งอาจมีการสะกดตัวอักษร มีการพิมพ์ตัวหนังสือที่มีความผิดพลาดไปบ้าง รวมถึงความน่าเชื่อถือ ที่มา แหล่งอ้างอิง คำแนะนำ หรือความคิดเห็นส่วนตัวใดๆก็ตามที่มีอยู่ภายในของทางเว็บไซต์ หรือได้มาจากบุคคลที่สามที่ได้ทำการแสดงสิ่งเหล่านั้นออกมาผ่านข้อความ รูปภาพ วีดีโอ เป็นข้อมูลที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้นั้น

ทางเว็บไซต์ของเราจะไม่ให้การรับรองถึงความถูกต้องของเนื้อหาภายในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดทุกกรณี นั้นเป็นเพราะว่าท่านควรทราบว่าแท้จริงแล้วท่านอาจเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้กับความคิดเห็น รูปภาพ คำแนะนำ สื่อวีดีโอ หรือข้อความในบทความต่างๆ ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวท่านผู้ใช้เองทั้งหมดทั้งสิ้น เว็บไซต์นี้เป็นเพียงเว็บให้แนวทางคอย ให้ความรู้ ให้ความเข้าใจทางด้านสุขภาพกับผู้ใช้ ผู้เข้าถึงเท่านั้น

ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์ อาจจะเป็นข้อมูลจริงที่สามารถใช้ได้ในชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เป็นเพราะว่าอาจมีผลการวิจัยใหม่ๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อยู่ตลอดเวลาในภายหลัง จนเป็นผลทำให้ข้อมูลที่มีอยู่เกิดความผิดเพี้ยน ไม่เหมือน แตกต่างออกไปจากความเป็นจริง ที่เป็นเวลาปัจจุบันได้เสมอ ทำให้ทางเว็บไซต์จะไม่ทำการรับผิดชอบใดๆที่เกิดขึ้นเมื่อมีถึงผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม ซึ่งถ้าหากผู้ใช้พบปัญหาดังกล่าวท่านสามารถแจ้งให้เราทราบ

เพื่อให้เราทำการแก้ไขปรับปรุงให้ดีที่สุดได้มายัง ติดต่อเรา